VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İHALE OTOMASYONU

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İHALE OTOMASYONU

Kategori : Vakıf Üniversiteleri
Ürün Adı : Vakıf Üniversiteleri İhale Otomasyonu
Sektör : Kamu Tüzel Kişiliği- Vakıf
Üretici : Dijitek

ÜRÜN BROŞÜRÜ

ÜRÜN BİLGİSİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği mevzuatına göre kurulmuş olan vakıf üniversitelerinin, 16 Kasım 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği kapsamında yapılan ihalelerinin mevzuata ve idare süreçlerine uygun olarak hazırlanması ve yönetilmesi amacıyla üretilmiştir.

KAPSAM

İhale otomasyonu, ihtiyacın belirlenmesinden sözleşmenin imza edilmesi aşamasına kadar olan ihale sürecini kapsamaktadır. İlan, tahmini bedel çalışması, ihale dokümanının hazırlanması, ihale komisyon çalışmaları ve sözleşme süreçlerinde yapılacak işlemler, kısa sürede ve doğru bir şekilde sistem tarafından hazırlanmaktadır.

Otomasyonda, ihale sürecinin tüm aşamaları yer almaktadır:

 • Talep
 • Teknik Şartname
 • İhtiyaç listesi
 • Tahmini Bedel Çalışması
 • Bütçe-Ödenek
 • İhale Dokümanları (idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar vb.)
 • Onay
 • Mevzuat Kontrol İşlemleri
 • İlan
 • İhale Dokümanının Satışı/İhale Tekliflerinin Alınması
 • Uygunluk Kontrolü
 • Belge İnceleme
 • Tutanak ve Belgelerin Düzenlenmesi
 • Fiyatların Girişi/Kontrolü
 • Komisyon Kararı
 • Yasaklılık Sorgulama İşlemleri
 • Kesinleşen/İptal Edilen Komisyon Kararı
 • Sözleşmeye Davet ve Sözleşme
 • Mal/İş Kartı (taşınır, hizmet, yapım işi)
 • Firma Yönetimi
 • YETENEKLER VE AVANTAJLAR

 • Bütün ihale usullerini kapsar (açık, belli istekliler ve pazarlık usulü).
 • Mal, hizmet ve yapım ihalelerini kapsar.
 • Tahmini bedele, ihale usulü ve alım türüne göre ilan, ihale dokümanları ve yeterlik belgelerini hazırlar.
 • İlan yayımlanmadan önce mevzuat ve veri kontrollerini yapar.
 • İhale dokümanları ve ihale süreçlerindeki dokümanların elektronik arşivini tutar.
 • İhale, ihale süreci, görevliler, tutanaklar ve sonuçlarla ilgili rapor ve istatistikler üretir.
 • Belgeleri, kontrol işlemlerini, tutanakları ve ara kararları üretir.
 • Komisyon çalışmaları, en avantajlı teklif, aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi, komisyon karar tutanakları, ihale komisyon kararı vb. çalışmaları yürütür; ilgili raporları üretir.
 • İhaleye katılan firmaları, firmaların tekliflerini, şikayetlerini ve ihale süreci içerisinde gerekli diğer bilgileri içeren rapor ve istatistikler üretir.
 • İhale konusu alım (mal ve hizmet alımı ile yapım işi), miktar, yaklaşık maliyet, teklif fiyat, ihale edilen fiyat ve yüklenicileriyle ilgili rapor ve istatistikler üretir.
 • Kişi ve birim üzerindeki işlerle ilgili mevcut ihale ve süreç bilgileri ile rapor ve istatistikler üretir.
 • Süre, limit, tutar ve tarihle ilgili uyarıları yapar.
 • MEVZUATA UYUMLULUK

  Modül, Vakıf Üniversiteleri İhale Yönetmeliği’nin amacı ve niteliğine uygun hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu da dikkate alınmıştır. Uzman kadromuz mevzuat değişikliklerini ve yargı kararlarını takip ve analiz etmekte; mevzuat değişikliği olduğunda sistem güncellenmektedir.

  İDARE VE İŞ SÜREÇLERİNE UYUMLULUK

  İdarenin kurumsal gereksinimleri ve iş yapma yöntemleri, ilave iş süreçleri, ilave dokümantasyon, onay ve kabul süreçleri de Modül’e yansıtılabilmekte ve bu şekilde yönetilebilmektedir.

  MEVZUAT DESTEĞİ

  Modül kullanıcılarına, kamu ihale mevzuatı, yargı kararları, teminde yaşanan sıkıntılara ilişkin konularda mevzuat desteği sağlanmaktadır. Mevzuattaki değişikliklere ilişkin etki analizi çalışmaları da yapılmaktadır.

  RAPOR VE İSTATİSTİKLER

  Doğrudan temin alımları, alım türü, firma, alım konusu iş/mal ile ilgili birim ve tarih gibi değişkenlere göre farklı raporlar üretilmektedir. Kısa sürede hazırlanacak raporlarla TBMM meclis soru önergelerine cevap verilebilmektedir. Ayrıca, ihale, birim ve kişi bazında anlık durum raporları alınabilmektedir.