REFERANSLAR

REFERANSLARIMIZ

MAHALLİ İDARELER

Mahalli idareler müşteri grubumuzun %60’ını oluşturmaktadır. Büyükşehir belediyelerinden, belde belediyelerine, belediye iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İşletmelerine; il ve ilçe özel idarelerinden mahalli idare birliklerine kadar her tür mahalli idare bu portföyü oluşturmaktadır.

HASTANE İDARELERİ

Hastane idareleri son yıllarda artan talep ve eğilimleriyle müşteri yelpazemizde ikinci sırayı almıştır. Gelişme bu haliyle giderse orta vadede hastane idareleri ağırlık olarak birinci sıraya oturabilir. Üniversite ve çeşitli hastanelerden oluşan müşteri grubumuz en aktif kullanıcılarımızdandır.

ÜNİVERSİTELER

Mevcut üniversitelerimizin yaklaşık yarısı müşterilerimiz arasındadır. Üniversitelerin hem her birimi tarafından kullanılan ürünlerimiz, web tabanlı olması nedeniyle diğer üniversiteler tarafından da tercih edilmektedir.

BAKANLIKLAR

Bakanlıklar tarafından kullanılan yazılım ürünlerimiz bu ihtiyaca cevap vermekte ve farklı uygulamaları içeren taleplere cevap vermeye gayret etmektedir. Bakanlıklara bağlı Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleriyle il müdürlükleri ve kısmen de ilçe müdürlükleri müşterilerimizin içinde önemli yer tutmaktadır.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Merkezi yönetimi oluşturan genel bütçe ve mahalli idarelerin yanında özel bütçeli idarelerle düzenleyici ve denetleyici kurumlar da özgün yapılarıyla müşteri yelpazemiz içinde yerini almışlardır.