REFERANSLAR

REFERANSLARIMIZ

MAHALLİ İDARELER

Mahalli idareler müşteri grubumuzun %60’ını oluşturmaktadır. Büyükşehir belediyelerinden, belde belediyelerine, belediye iştiraklerinden su ve kanalizasyon işletmelerine; il ve ilçe özel idarelerinden mahalli idare birliklerine kadar her tür mahalli idare müşterilerimiz arasında yer almaktadır.

HASTANE İDARELERİ

Hastane idareleri son yıllarda artan talep ve eğilimleriyle müşteri yelpazemizde ikinci sırayı almıştır. Gelişme bu haliyle giderse orta vadede hastane idareleri ağırlık olarak birinci sıraya oturabilir. Üniversite ve çeşitli hastanelerden oluşan müşteri grubumuz en aktif kullanıcılarımızdandır.

ÜNİVERSİTELER

Mevcut üniversitelerimizin yaklaşık yarısı müşterilerimiz arasındadır. Üniversitelerin her birimi tarafından kullanılan ürünlerimiz, web tabanlı olmaları nedeniyle tercih edilmektedir.

BAKANLIKLAR

Bakanlıklar tarafından kullanılan yazılım ürünlerimiz hâlihazırdaki ihtiyaçlara cevap vermekte ve farklı uygulamaları içeren taleplere de cevap vermeye gayret etmektedir. Bakanlıklara bağlı genel müdürlük ve bölge müdürlükleriyle il müdürlükleri ve kısmen de ilçe müdürlükleri müşterilerimizin içinde önemli yer tutmaktadır.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Merkezi yönetimi oluşturan genel bütçeli idareler ile mahalli idarelerin yanında özel bütçeli idareler ve düzenleyici/denetleyici kurumlar da özgün yapılarıyla müşteri yelpazemiz içinde yerini almışlardır.