İNSAN KAYNAKLARI-İŞÇİ

İNSAN KAYNAKLARI-İŞÇİ

Kategori : Kamu Alımları
Sektör : Kamu - Özel
Üretici : Dijitek

ÜRÜN BİLGİSİ

Kamu ve özel sektör işçilerinin (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/D, 4857 sayılı İş Kanunu ve idarelere özel düzenlemelere tabi çalışanlar), idari ve mali aşamalara ait iş ve işlemlerinin mevzuata ve idare süreçlerine uygun olarak hazırlanması ve yönetilmesi amacıyla üretilmiştir.
Dijitek İnsan Kaynakları, yönetim bilgi sistemlerinin işçi statüsünde istihdam edilen personele ait ilişkin Modül’dür. Özlük, kadro, atama, sözleşme, izin, puantaj, tahakkuk, bordro vb. bileşenleri bulunmaktadır.

KAPSAM

Modül aşağıdaki listede yer alan işlev ve bileşenlere sahiptir:
 • Personel İşlemleri (personel kartı, izin, puantaj, vardiya, devir matrah, SGK İşlemleri)
 • Vardiya (vardiya tanımları - vardiya planlama)
 • Kadro Atama
 • Sözleşme (ihale, sözleşme, TİS)
 • Tahakkuk (dönem işlemler, tahakkuk)
 • Sistem kamu, kamu ve özel şirketlerde tüm istihdam türlerine uyarlanabilmektedir. Brüt, net ve saat esasına göre ücret hesabı yapılabilmektedir. Kuruma göre işçi özlük, ücret ve sendikal haklar ile diğer uygulamalarındaki farklılıklar ve rapor/liste türleri analiz edilerek yüzde yüz uyumlu hale getirilebilecektir.
 • YETENEKLER VE AVANTAJLAR

 • Web tabanlıdır.
 • Yönetici, özlük, izin, puantaj, tahakkuk ve çalışan rollerine giriş ve yetki düzenlemesi vardır.
 • Parametrik ücret hesaplama motoru ile her türlü istihdam türü ve hesap yöntemi tanımlanabilir.
 • Kullanıcı log kayıtları (kullanıcı giriş, çıkış ve işlem bilgileri) tutulur.
 • Kullanıcıya hatırlatma ve görev bilgileri gönderimi yapar.
 • İşçiye ait tüm bilgilerin kayıt, güncelleme ve arşivini tutar.
 • Genel Bilgiler - Kimlik Bilgileri - Hesap Bilgileri - Yakın Bilgileri - İletişim - Sendika - Görevlendirme
 • Yıllık izin, mazeretli (ücretli ve ücretsiz) izin ve rapor bilgilerinin giriş, kayıt ve hesaplamalarını yapar.
 • İzin ve rapor bilgileri, puantaj ve tahakkuk bilgilerine yansır.
 • Fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, gece çalışması ve idarede uygulanan diğer mesai ve puantaj gün tiplerinin giriş ve hesaplamalarını yapar.
 • Puantaj kayıtları tahakkuka yansır.
 • Vardiya planlaması yapılır.
 • SGK işlemleri sistem üzerinden yapılır.
 • Devir matrahları (vergi, izin vb.) dönem bazlı girilebilir.
 • İdaredeki işçilerin kadro ve atama işlemleri sistem üzerinden yapılır.
 • İşçinin çalıştığı sözleşme bilgileri sistemden takip edilir.
 • Toplu iş sözleşmeleri (TİS), sözleşme kalemleri ve süreleri sistem üzerinden takip edilir.
 • TİS verileri, tahakkuka yansır.
 • Bordro raporları ve listeleri alınır.
 • Gösterge paneli ile günlük, haftalık ve aylık bilgi ve istatistikler ile olaylar izlenebilir.
 • KULLANILAN TEKNOLOJİ VE TERCİH EDİLEN ARAÇLAR

  Platform : Web Tabanlı
  Yazılım Dili/Aracı: .Net Core 2.1, Angular, Açık Kaynak
  Veri Tabanı: MS SQL
  İşletim Sistemi: Linux, Windows Server
  Raporlama Aracı: Stimulsoft
  Diğer: Responsive, Mobil Uyumlu
  Microsoft .Net Core altyapısıyla, sadeleştirilmiş ve yüksek performanslı web uygulamaları geliştirilebilmesi, sürekli değişen ve gelişen teknik, fonksiyonel ve müşteri ihtiyaçları karşısında hızlı müdahale edilebilmesi için uygun bir altyapı kurulması hedeflenmiştir.
  Diğer uygulamalar ile tarayıcı ve mobil uygulamaların, kolay bir şekilde entegre olabilmesi için Web API ile kodlanmıştır. Uygulamalara çok çeşitli istemciler ulaşabilmektedir. Ara yüzde kullanıcı dostu bir tasarım tercih edilip, geliştirmesi kolay, esnek, ölçeklenebilir ve güçlü olan Angular 6 kullanılmıştır.
  .Net Core altyapısı sayesinde sunucu tarafında Linux ile çalışabilme imkanı yaratılmıştır.
  Altyapı modüler, yenilikçi ve günceldir.

  MEVZUATA UYUMLULUK

  Modül, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Uzman kadromuz tarafından mevzuat değişiklileri ve yargı kararları takip/analiz edilir ve mevzuat değişikliği olduğunda sistem hızlı bir şekilde güncellenir.

  İDARE VE İŞ SÜREÇLERİNE UYUMLULUK

  İdarenin kurumsal gereksinimleri ve iş yapma yöntemleri, ilave iş süreçleri, ilave dokümantasyon, onay ve kabul süreçleri de modüle yansıtılabilir, yönetilebilir.

  MEVZUAT DESTEĞİ

  Modül kullanıcılarına, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ilişkin mevzuat desteği sağlanmaktadır. İlgili mevzuattaki değişiklikler ve etki analizi çalışmaları idarelere bildirilmektedir.

  RAPOR VE İSTATİSTİKLER

  Modül, bordolar, çalışma süreleri, izin kullanım bilgileri ile birim ve kişiye ait rapor ve istatistikleri üretmektedir. Birim ve kişi bazında anlık durum raporları alınabilmektedir.