SÜREÇ YÖNETİMİ

SÜREÇ YÖNETİMİ

Kategori : Stratejik Yönetim
Sektör : Kamu - Özel
Üretici : Dijitek


ÜRÜN BİLGİSİ

Süreçlerin amaç, hedef ve risklerle ilişkilendirilerek süreç yönetim sisteminin kurulması ve izlenmesi amacıyla üretilmiştir.

KAPSAM

Süreçlerin tanımlanması, oluşturulması, akış şemalarının çizilmesi, hedeflerin izlenmesi ve revizyonların program üstünden yapılması işlemlerini kapsamaktadır.

YETENEKLER VE AVANTAJLAR

Süreçlerin tanımlanmasını, oluşturulmasını, akış şemalarının çizilmesini, hedeflerinin izlenmesini ve revizyonlarının program üstünden yapılması işlemlerini kapsar. Programın fonksiyonları;
 • Süreçler, evrensel iş süreç yönetimi modeli ve gösterimine göre çizilebilmektedir.
 • Model ve gösterim Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 formatıdır.
 • Süreçler, ana süreç ve alt süreçler olarak katmanlı tanımlanabilmektedir.
 • Süreçler açık kaynak kodlu Activiti BPM ile çizilmektedir (https://www.activiti.org/).
 • Süreç akış şemaları PDF ve JPG olarak alınabilmektedir.
 • Süreç Kartı Raporu oluşturulabilmektedir.
 • Yeni süreç oluşturma ve yayınlama doğrulama-onay işlemleri, süreç bazlı yapılabilmektedir.
 • Süreçlere Performans Göstergeleri ve Hedefler tanımlanabilmektedir.
 • Hedef İzleme Raporu alınabilmektedir.
 • Süreç işlemlerine sorumlu tanımlanabilmekte, doküman eklenebilmektedir.
 • Süreç türü ve tipi tanımlanabilmektedir.
 • Bağlı süreç tanımlanabilmekte ve ilişkilendirilebilmektedir.
 • Süreçler ağaç yapısı formatında gösterilebilmektedir.
 • MEVZUATA UYUMLULUK

  Program, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne, Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi’ne, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi’ne, Kamu İç Kontrol Rehberi’ne ve COSO standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

  MEVZUAT DESTEĞİ

  Program kullanıcılarına, iç kontrol sistemi kurma, stratejik plan-performans programı hazırlama, risk yönetimi, süreç iyileştirme-analiz etme konularında destek sağlanmaktadır.

  RAPOR VE İSTATİSTİKLER

  Programdan; Süreç Kartı Raporu (Süreç Tanımlama Formu), Süreç Akış Şeması (PDF, JPG), Süreç Hedef İzleme Tablosu raporu üretilebilmektedir.