KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Kategori : Stratejik Yönetim
Sektör : Kamu - Özel
Üretici : Dijitek

ÜRÜN BİLGİSİ

Kamu kaynağı kullanan idarelerin, COSO modeli ve Kamu İç Kontrol Rehberi’ne uygun olarak İç Kontrol Uygulama Eylem Planı’nın oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanması amacıyla üretilmiştir.

KAPSAM

COSO modeli ve Kamu İç Kontrol Rehberi çerçevesinde İç Kontrol Uygulama Eylem Planı’nın hazırlanması ve izlenmesi süreçlerini kapsamaktadır.

YETENEKLER VE AVANTAJLAR

 • COSO modeli ve Kamu İç Kontrol Rehberi çerçevesinde 5 Bileşen, 18 standart ve 79 genel şart sistemde tanımlı bulunmaktadır.
 • Genel şartların altına eylemler tanımlanabilmektedir.
 • İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanabilmektedir.
 • Eylemler iş emri olarak sorumlulara atanabilmektedir.
 • Standart seviyesinde gerçekleşme oranları alınabilmektedir.
 • Kontrol ve eylemler takip edilebilmektedir.
 • Tamamlanan ve tamamlanmayan eylemler raporlanabilmektedir.
 • MEVZUATA UYUMLULUK

  Program 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ’ine, Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi’ne, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi’ne, Kamu İç Kontrol Rehberi’ne ve COSO standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

  MEVZUAT DESTEĞİ

  Program kullanıcılarına, iç kontrol sistemi kurma, stratejik plan-performans programı hazırlama, risk yönetimi, süreç iyileştirme-analiz etme konularında destek sağlanmaktadır.

  RAPOR VE İSTATİSTİKLER

  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Standartlar için belirlenen eylemlerin ağırlıklı gerçekleşme yüzdeleri ile diğer rapor ve istatistikleri üretmektedir.