KAMU İHALE OTOMASYONU

KAMU İHALE OTOMASYONU

Kategori : Kamu Alımları
Sektör : Kamu
Üretici : Dijitek

ÜRÜN BİLGİSİ

Kamu kaynağını kullanan idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Kanun’un istisnaları kapsamında yapılan ihalelerinin mevzuata ve idare süreçlerine uygun olarak hazırlanması ve yönetilmesi amacıyla üretilmiştir.
İhale Modülü, ihtiyacın belirlenmesinden sözleşmenin imza edilmesi aşamasına kadar olan ihale sürecini kapsamaktadır.

KAPSAM

Modül ihale ve tedarik sürecinin tüm unsurlarını kapsamaktadır:
 • Talep
 • Teknik şartname
 • İhtiyaç listesi
 • Yaklaşık maliyet
 • Bütçe-ödenek
 • İhale dokümanları (idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar vb.)
 • Onay
 • EKAP/İKN alma ve diğer işlemler
 • İlan
 • İhale dokümanı satış/ihale tekliflerinin alınması
 • Uygunluk kontrolü
 • Belge inceleme
 • Tutanak ve belgelerin düzenlenmesi
 • Fiyatların girişi/kontrolü
 • Komisyon kararı
 • KİK sorgulama işlemleri
 • Kesinleşen/İptal edilen komisyon kararı
 • Sözleşmeye davet ve sözleşme
 • Mal/İş Kartı (Taşınır, Hizmet, Yapım işi)
 • Firma yönetimi
 • YETENEKLER VE AVANTAJLAR

 • Bütün ihale usullerini kapsar (açık, belli istekliler ve pazarlık usulü).
 • Mal, hizmet ve yapım ihalelerini kapsar.
 • Yaklaşık maliyete, ihale usulü ve alım türüne göre ilan, ihale dokümanları ve yeterlik belgelerini hazırlar.
 • EKAP’tan İKN almadan önce mevzuat ve veri kontrollerini yapar; İKN’yi otomatik alır.
 • EKAP’a ayrıca veri girmeye gerek kalmaz, EKAP’la olan tüm işlemleri yapar.
 • İhale dokümanları ve ihale süreçlerindeki dokümanların elektronik arşivini tutar.
 • İhale, ihale süreci, görevliler, tutanaklar ve sonuçlarla ilgili rapor ve istatistikler üretir.
 • Belgeleri, kontrol işlemlerini, tutanakları ve ara kararları üretir.
 • Komisyon çalışmaları, en avantajlı teklif, aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi, komisyon karar tutanakları, ihale komisyon kararı vb. çalışmaları yürütür; ilgili raporları üretir.
 • İhaleye katılan firmaları, firmaların tekliflerini, şikayetlerini ve ihale süreci içerisinde gerekli diğer bilgileri içeren rapor ve istatistikler üretir.
 • İhale konusu alım (mal ve hizmet alımı ile yapım işi), miktar, yaklaşık maliyet, teklif fiyat, ihale edilen fiyat ve yüklenicileriyle ilgili rapor ve istatistikler üretir.
 • Kişi ve birim üzerindeki işlerle ilgili mevcut ihale ve süreç bilgileri ile rapor ve istatistikler üretir.
 • Süre, limit, tutar ve tarihle ilgili uyarıları yapar.
 • MEVZUATA UYUMLULUK

  Modül, ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. Uzman kadromuz mevzuat değişikliklerini ve yargı kararlarını takip ve analiz eder. Mevzuat değişikliği olduğunda sistem güncellenir.

  İDARE VE İŞ SÜREÇLERİNE UYUMLULUK

  İdarenin kurumsal gereksinimleri ve iş yapma yöntemleri, ilave iş süreçleri, ilave dokümantasyon, onay ve kabul süreçleri de Modül’e yansıtılabilmekte, Modül aracılığıyla yönetilebilmektedir.

  MEVZUAT DESTEĞİ

  Modül kullanıcılarına, kamu ihale mevzuatı, yargı kararları, itiraz ve şikayet konularında mevzuat desteği sağlanmaktadır. İhale mevzuatındaki değişikliklere ilişkin etki analizi çalışmaları da yapılarak idarelere bildirilmektedir.

  RAPOR VE İSTATİSTİKLER

  İhale, ihale türü, firma, ihale konusu iş/mal, birim ve tarih gibi değişkenlere göre farklı raporlar üretilmektedir. Kısa sürede hazırlanacak raporlarla TBMM meclis soru önergelerine cevap verilebilmektedir. Ayrıca, ihale, birim ve kişi bazında anlık durum raporları alınabilmektedir.