HABERLER

BURSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA İHALE EĞİTİMİ VERİLDİ

Bursa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığında ihale ve sözleşme süreçlerini yürüten personel kamu ihale mevzuatı eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında bulunan konular:

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • Kamu İhale Kurulu Kararları
  • EKAP işlemleri
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu