DOĞRUDAN TEMİN

DOĞRUDAN TEMİN

Kategori : Kamu Alımları
Sektör : Kamu
Üretici : Dijitek

ÜRÜN BİLGİSİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesine göre yapılan alımların, mevzuata ve idare süreçlerine uygun olarak hazırlanması ve yönetilmesi amacıyla üretilmiştir. Doğrudan Temin Modülü, ihtiyacın belirlenmesinden sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar olan satın alma sürecini kapsamaktadır.

KAPSAM

Modül doğrudan temin aşamalarının tüm unsurlarını kapsamaktadır:
 • Talep
 • Teknik Şartname (varsa)
 • İhtiyaç Listesi
 • Piyasa Fiyat Araştırması
 • Bütçe-Ödenek
 • Varsa Alıma İlişkin Dokümanlar (idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar vb.)
 • Onay
 • EKAP İşlemleri
 • İlan (hazırlanacak ise)
 • Tekliflerinin Değerlendirilmesi
 • Tutanak ve Belgelerin Düzenlenmesi
 • KİK Sorgulama İşlemleri
 • Alımın Yapılması
 • Sözleşmeye Davet ve Sözleşme (varsa)
 • Mal/İş Kartı (Taşınır, Hizmet, Yapım işi)
 • Firma Yönetimi
 • YETENEKLER VE AVANTAJLAR

 • Bütün doğrudan temin alım usullerini kapsar (22/a, b, c, d, e, f vd.).
 • Mal, hizmet ve yapım işleri alımlarını kapsar.
 • İdari şartname ve sözleşme hazırlanması gereken alımlarda ilgili dokümanları oluşturur.
 • Tek kaynak temin formunu otomatik oluşturur (22/a, b ,c).
 • EKAP’tan doğrudan temin numarası almadan önce mevzuat ve veri kontrollerini yapar; DTN’yi otomatik alır.
 • EKAP’a ayrıca veri girmeye gerek kalmaz, EKAP’ta yer alan tüm işlemleri yapar.
 • Doğrudan temin süreçlerindeki dokümanların elektronik arşivini tutar.
 • Doğrudan temin süreci, görevliler, tutanaklar ve sonuçlarla ilgili rapor ve istatistikler üretir.
 • Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alıma katılan firmaları, firmaların tekliflerini, şikayetlerini ve alım süreci içerisinde gerekli olan diğer bilgileri içeren rapor ve istatistikler üretir.
 • Alım konusu işin (mal ve hizmet alımı ile yapım işi), miktarını, piyasa fiyat araştırmasını, yaklaşık maliyetini, teklif fiyatını, alınan fiyatını ve yüklenicileriyle ilgili rapor ve istatistiklerini üretir.
 • Kişi ve birim üzerindeki işlerle ilgili mevcut ihale ve süreç bilgileri ile rapor ve istatistikler üretir.
 • Doğrudan temin dosyası bazında süreç ve aşamaları gösterir.
 • Süre, limit, tutar ve tarihle ilgili uyarıları yapar.
 • MEVZUATA UYUMLULUK

  Modül, ihale mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır. Uzman kadromuz mevzuat değişiklilerini ve yargı kararlarını takip ve analiz etmektedir. Mevzuat değişikliği olduğunda sistem güncellenmektedir.

  İDARE VE İŞ SÜREÇLERİNE UYUMLULUK

  İdarenin kurumsal gereksinimleri ve iş yapma yöntemleri, ilave iş süreçleri, ilave dokümantasyon, onay ve kabul süreçleri de Modül’e yansıtılabilmekte ve bu şekilde yönetilebilmektedir.

  MEVZUAT DESTEĞİ

  Modül kullanıcılarına, kamu ihale mevzuatı, yargı kararları, teminde yaşanan sıkıntılara ilişkin konularda mevzuat desteği sağlanmaktadır. Mevzuattaki değişikliklere ilişkin etki analizi çalışmaları da yapılmaktadır.

  RAPOR VE İSTATİSTİKLER

  Doğrudan temin alımları, alım türü, firma, alım konusu iş/mal ile ilgili birim ve tarih gibi değişkenlere göre farklı raporlar üretilmektedir. Kısa sürede hazırlanacak raporlarla TBMM meclis soru önergelerine cevap verilebilmektedir. Ayrıca, ihale, birim ve kişi bazında anlık durum raporları alınabilmektedir.